Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók
(Nemzetközi Tanulmányok BA)

Utolsó módosítás: 2013. augusztus 22.
Archívum »

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés online felületét erre a linkre kattintva érheti el (előtte jelentkezzen be!).

Kedves Hallgatóink!

Külügyminisztériumi - egyéb - gyakorlathoz szükséges igazolással, illetve támogatólevéllel kapcsolatban is emailben várjuk kéréseiket, illetve pontos adataikat. A felsoroltakat feltétlenül írják meg: (1) név, neptun-kód, képzés, illetve (2) a gyakorlati hely HR-osztályán illetékes vezető neve, pontos beosztása a szervezeti egységen belül.

Amennyiben szükségesnek látják, az életrajz és a kísérőlevél tartalma/formája kapcsán a továbbiakban - emailben - is szívesen adunk tanácsokat (ez esetben ezt is kérjük elküldeni). E kérdésben bátran kereshetik a Főépület földszintjén található Karrier Irodát is.

Azon szakmai gyakorlatra vonatkozó kérdésekre, amelyekre az alábbiakban (a honlapon) megtalálható a válasz, emailben továbbra sem válaszolunk. Csak géppel kitöltött, illetve feltöltött nyomtatványokat fogadunk el.

A megértést köszönjük, egyéb kérdéseiket várjuk.

Kőváriné Ignáth Éva

2018. szeptember 10.

Kedves Hallgatóink, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 • A szakmai gyakorlatra vonatkozó elképzeléseit mindenki online rögzítheti és a körülményeknek megfelelően tetszőlegesen módosíthatja (internet explorert használjanak). Csak hiánytalanul és pontosan kitöltött online felület esetén tudjuk a kitöltött, illetve feltöltött dokumentumokat jóváhagyni. Kézzel kitöltött (majd scannelt, feltöltött) dokumentumokat nem fogadunk el.
 • Az ügyintézés alapvetően elektronikus úton történik, vagyis a Befogadó-nyilatkozatokat nem kell papíralapon leadni. A gyakorlat megkezdését – a Befogadó-nyilatkozat tartalmának ismeretében – az egyetem (Nemzetközi Tanulmányok Intézet, továbbiakban NTI) online hagyja jóvá.
 • Az érintett felek által aláírt, lepecsételt, honlapra feltöltött és NTI által előzetesen jóváhagyott Referencia-levelet a szakmai gyakorlat letöltését követően nyomtatva is le kell adni (személyesen, legkésőbb az utolsó - hatodik - félévben).
 • A szakmai gyakorlat végleges elfogadására addig nem kerül sor, amíg a hallgató az aláírt, lepecsételt Referencia-levelet legkésőbb a diplomaszerzést megelőző tavaszi félévben le nem adja papíron is.
 • Amennyiben a fogadóintézmény intézményi, esetleg csak egy-egy hallgatóra vonatkozó együttműködési megállapodást szeretne kötni, azt az alábbi emailcímen kérnénk - a fogadóintézmény részéről - kezdeményezni: kovarine@uni-corvinus.hu

Amennyiben kérdéseikre az alábbiakban nem találnak választ, szorgalmi időszakban fogadóórán, egyébként e-mailben is kereshetnek bennünket. Kérjük - emailben - olyan kérdésekkel keressenek bennünket, amelyekre a választ a lentiekben nem találják meg, ellenkező esetben a visszajelzést nem feltétlenül tudjuk garantálni.

2018. szeptember 10.

 

     Nemzetközi Tanulmányok Intézet

 

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos általános tudnivalók

 1. A szakmai gyakorlat célja
 2. A gyakorlat intézésének menete (és határidők a 2016/2017-es tanévben)
 3. A szakmai gyakorlat időtartama
 4. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek
 5. Egyéb tudnivalók (egyetemi igazolások, ajánlólevelek; KÜM gyakorlat; szerződések; jogi szabályozás)
 6. Fogadóóra és elérhetőségek

1.     A szakmai gyakorlat célja. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakirányuknak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele az egyetemi alapképzés (BA-képzés) és a szakmai gyakorlat során elsajátítható és/vagy fejleszthető kompetenciák megléte, illetve azok gyakorlati hely részéről történő igazolása:

 • általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban; a választott idegen nyelven való zökkenőmentes, szakmai nyelvezetnek megfelelő írásbeli és szóbeli kommunikáció.
 • szakmai kompetenciák: nemzetközi gazdasági, üzleti, jogi, politikai, társadalmi viszonyokat érintő koncepciók, fogalmak, elméletek, releváns módszerek ismerete és alkalmazása; az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása.

 A (letöltött) szakmai gyakorlat egyetemi elfogadásának feltételei:

 • a hallgató betartotta a gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés menetét (2. pont);
 • a gyakorlatot a szakmai gyakorlat céljának megfelelő helyen és színvonalon töltötte le;
 • a gyakorlati helyen kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátta, illetve a rá vonatkozó jogszabályokban rögzített (hatósági) előírásokat betartotta;
 • a Budapesti Corvinus Egyetem hírnevét nem sértette, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontotta.

2.     A gyakorlat intézésének menete. Fontos, hogy minden hallgató jól gondolja át, milyen közelebbi és távolabbi céljai vannak alapképzésben folytatott tanulmányaival, illetve a szakmai gyakorlattal. Ha sikerült kiválasztani azt a helyet (intézményt, szervezetet, céget) ahol a hallgató szakmai gyakorlatát tölteni szeretné, akkor a következő teendők vannak:

 • Kapcsolatfelvétel az adott szervezettel, a jelentkezéshez szükséges papírok elküldése.
 • Pozitív visszajelzés esetén: a Befogadó-nyilatkozat elektronikus űrlapját a fogadóintézmény adatainak ismeretében a gyakorlat megkezdése előtt 1-2 héttel hiánytalanul és pontosan ki kell töltenie a honlapon.
 • A kitöltött űrlapból automatikusan generált PDF formátumú dokumentumot a hallgató le tudja tölteni, és ki tudja nyomtatni.
 • A kinyomtatott, a fogadóintézmény által lepecsételt és aláírt, lapolvasóval elektronikusan beolvasott Befogadó-nyilatkozatot az NTI honlapjára jpg vagy pdf formában fel kell töltenie.
 • A szakmai gyakorlat a Befogadó-nyilatkozat egyetemi jóváhagyás esetén kezdhető csak meg! A hallgató az elektronikusan feltöltött Befogadó-nyilatkozat mellett láthatja annak státuszát (feldolgozás alatt / elfogadott / visszautasított + indoklás).
 • Jóváhagyás hiányában az NTI nem köteles elfogadni a letöltött szakmai gyakorlatot.

Miután a hallgató letöltötte szakmai gyakorlatát:

 • A honlapon véglegesíteni kell a gyakorlat részleteit.
 • Le kell töltenie és a fogadóintézménnyel együttműködve ki kell töltenie a Referencia-levelet (hivatalos aláírás és pecsét szükséges).
 • A kitöltött, a fogadóintézmény és hallgató által is aláírt Refencia-levél lapolvasóval felismert elektronikus példányát jpg vagy pdf formátumban fel kell töltenie a honlapra.
 • A feltöltött Referencia-levelet az NTI jóváhagyását követően, de legkésőbb a diplomaszerzés előtti tavaszi félévben nyomtatott formában is le kell adni az NTI-ben.
 • A diplomaszerzés feltételének minősülő szakmai gyakorlat teljesítését az NTI igazolja a – hallgató tanulmányainak képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelését ellenőrző – Dékáni Hivatal felé.

A 2018/2019-es tanévben folyamatosan, de legkésőbb 2019. június 1-ig kötelező …

 • az 'első-' és 'másodévesek' számára: a nyári, illetve a kora őszi időszakra vonatkozó szakmai gyakorlat részleteit tartalmazó Befogadó-nyilatkozatok elektronikus változatának kitöltése a honlapon;
 • a végzősök számára: vagy (i) a korábban az NTi által már elfogadott szakmai gyakorlatról a hallgató által beszkennelt Referencia-levelek feltöltése, vagy (ii) a 2018/2019 folyamán letöltött/letöltendő szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok online történő rögzítése, illetve a nyomtatott, aláírt és lepecsételt Referencia-levél feltöltése és előzetes jóváhagyást követően annak papíralapon történő leadása (C 516 szoba).

3.     A szakmai gyakorlat időtartama. A szakmai gyakorlat időtartama egy hónap (négy hét), amely szabadon választható módon letölthető:

 • folyamatosan, megszakítás nélkül egy hónap (négy hét) alatt (havi 20-22 munkanap, heti átlag 5 munkanap, napi átlag 6-8 óra) vagy
 • rugalmasabb, de rendszeres időbeosztásban, pl. heti 16 óra munkavégzéssel két egymást követő hónap alatt.

4.     Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek. Szakmai gyakorlatra alkalmas külső helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely nemzetközi, illetve multikulturális környezetben végzi tevékenységét akár Magyarországon, akár külföldön, illetve amely írásban vállalja, hogy szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (Befogadó-nyilatkozat), majd a szakmai gyakorlat elteltével tevékenységét röviden értékeli (Referencia-levél). A fogadóintézmények tevékenységi területüket tekintve az alábbi szférák bármelyikében működhetnek:

 • közszféra (pl. Külügyminisztérium; közintézmények nemzetközi-, illetve európai-kapcsolatokért felelős szervezeti egységei, főosztályai);
 • nemzetközi szervezetek külföldi vagy hazai képviseletei; nagykövetségek Budapesten és külföldön;
 • versenyszféra (pl. multinacionális vállalatok, TNC-k; nemzetközi, regionális kapcsolatokkal rendelkező hazai vállalatok);
 • külpolitikai újságírással, tájékoztatással szakmailag elismert színvonalon foglalkozó sajtó (nyomtatott, elektronikus);
 • non-profit szféra, NGO-k (amelyek tevékenységükkel határokon átnyúló, globális, nemzetközi vagy regionális olyan problémákra hívják fel a figyelmet, mint pl. környezetvédelem, emberi jogok, humanitárius kérdések, nemzetközi fejlesztés);
 • akadémiai-kutatói szféra (a kutatóintézetben töltendő szakmai gyakorlatot azoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban, illetve az akadémiai szférában képzelik el jövőjüket).

Azon szervezetek, amelyek további segítséget nyújthatnak a helykeresésben, illetve amelyek által biztosított, koordinált szakmai gyakorlatot elfogadjuk:

5.     Egyéb tudnivalók

5.1.Igazolások, támogatólevelek, ajánlólevelek. A szakmai gyakorlatra kiválasztott hely különféle szakmai tartalommal és jogi státusszal rendelkező igazolásokat kérhet a hozzá jelentkező hallgatótól. A legfontosabbak és a köztük lévő különbség:

 • A nemzetközi tanulmányok szakért felelős NTI által kiállított névre szóló intézményi támogatólevél, illetve igazolás egyrészt arról szól, hogy adott hallgató milyen képzésben vesz részt, másrészt segíthet a hallgatónak abban, hogy szakmai gyakorlat helyet találjon.
 • Klasszikus, személyre szóló ajánlólevelet olyan oktatótól érdemes kérni, aki eléggé ismeri a hallgató tárgyi tudását, szakmai kompetenciáit, személyiségét, jövőre vonatkozó szakmai elképzeléseit – illetve a szakmai gyakorlatra kiválasztott helyet – ahhoz, hogy a hallgató gyakorlatra való alkalmasságát aláírásával igazolni tudja.
 • A hallgatói  jogviszony igazolása elnevezésű, különféle célokra szolgáló, a hallgató jogviszonyát és státuszát igazoló dokumentumot a kari tanulmányi osztály tudja kiállítani annak ismeretében, hogy adott hallgató adott félévben beiratkozott-e vagy sem.

A felsorolt dokumentumokat - szorgalmi időszakban - fogadóórán lehet igényelni, azon kívül emailben történő egyeztetés alapján lehet átvenni. Kérünk minden kedves hallgatót, hogy az ügyintézésre szánjon időt, mert egyik napról a másikra nem feltétlenül tudunk segíteni. 

5.2.Szerződések. A szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadó intézmények egyre gyakrabban kötik szerződés meglétéhez a hallgatók gyakornokként való foglalkoztatását. Ennek célja, hogy bármely hatósági ellenőrzés során igazolni tudják, hogy (i) az adott személy (hallgató) kötelező szakmai gyakorlat címén tartózkodik az adott helyen, (ii) a hallgató elsődleges (nappali tagozatos) jogviszonya őt valamely felsőoktatási intézményhez köti. A szerződések két halmazba sorolhatóak:

 • intézményközi együttműködési (keret)megállapodások, amelyek jellemzően arra vonatkoznak, hogy az adott fogadóintézmény adott időszakra hány hallgatót kész gyakorlatra fogadni.
 • adott hallgatóra vonatkozó, határozott időre vonatkozó egyedi szerződések.

Amennyiben a fogadóintézmény a hallgató felé jelzi, hogy a gyakornokként való foglalkoztatás feltétele a szerződés megkötése, kérjük, hogy – a fogadóintézmény – Kőváriné Ignáth Évával (kovarine@uni-corvinus.hu) vegye fel a kapcsolatot.

5.4.Jogszabályi háttér A nemzetközi tanulmányok BA-képzésben résztvevő hallgatók az Alapképzési (BA) és hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek (73-74. oldal, 9. pont) megfelelően egy hónap szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni, amennyiben „[a]z oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése.” A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. §-a értelmében „(2) [a] hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be; … (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. (1) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

A Mesterképzési (MA) szakok képzési és kimeneti követelményei (311-314. oldal, 9. pont) vonatkozásában a szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve és a hallgató szakmai előtanulmányai határozzák meg. Ennek - a felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályozása – hiányában MA-képzésben a szakmai gyakorlat nem kötelező, amennyiben a hallgató azt előtanulmányai keretében teljesítette.

6.     Fogadóóra (C-516), elérhetőségek:

  Kőváriné Ignáth Éva  
fogadóóra szerda 11:40-13:10  
e-mail     kovarine@uni-corvinus.hu  

Szakmai gyakorlatokkal és munkahelykereséssel kapcsolatban ajánljuk figyelmükbe a Karrier Iroda (KI) szolgáltatásait is:

 • honlapjukon keresztül „karriertanácsok” címen a sikeres önéletrajz, illetve a motivációs levél készítésének fortélyait ismerhetik meg;
 • a főépületben (fszt. 31., 482-5080) személyesen is felkereshetik a KI munkatársait, akik hasznos tanácsokkal szolgálhatnak minden héten keddtől - csütörtökig előzetesen egyeztetett időpontban.
 • Jelentkezés magyar nyelvű önéletrajz elküldésével a karrier@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Cégek, intézmények, amelyek a BCE nemzetközi tanulmányok szakos (BA-képzésben résztvevő) hallgatóit szakmai gyakorlatra fogadják »

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyomtatványok

A nyomtatványokat az online rendszerben találja.


 

Aktuális (és jelentkezési határidő nélküli) szakmai gyakorlatok

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

 Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara / Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria szakmai gyakorlat

 Energy Regulators Regional Association (ERRA)

For Us Center of Excellence for Common Welfare and Inclusion Processes

 


Archívum

Mexikói Nagykövetség - szakmai gyakorlat

 Európai Választási Szakértők Egyesülete

Külügyi és Külgazdasági Intézet szakmai gyakorlat (határidő: 2018. február 20. éjfél)

 Koalíció Gyakornoki Program (Coalition Internship Program) - Amerikai Magyar Koalíció

 Ösztöndíj lehetőség külföldi szakmai gyakorlatra utazó hallgatók számára: Erasmus+ és Campus Mundi

 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szakmai gyakorlat

Erasmus+, Campus Mundi, CEEPUS és tengerentúli (bilaterális) külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati felhívás

 

 Európai Számvevőszék (ECA, Luxembourg) - szakmai gyakorlat 2018 februári kezdéssel

 Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai gyakorlat

 

 Nemzetközi Parlamenti Ösztöndíj a Bundestagban; tájékoztató előadás (október 10., 15:00; az előadáson való részvétel jelzése: dsg@uni-corvinus.hu)

 UNHCR Budapest 

 Magyar Rektori Konferencia - szakmai gyakorlat felhívás

 Külügyi és Külgazdasági Intézet szakmai gyakorlat (határidő: 2017. szeptember 17. éjfél)

 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szakmai gyakorlat

 Politikatörténeti Intézet gyakornoki felhívás

 Global Volunteer Program (AIESEC)

Afrikáért Alapítvány szakmai gyakorlat felhívás (határidő: május 22.)

 Európai Parlamenti gyakorlat képviselő mellett 

EULEX - Kosovo: szakmai gyakorlat felhívás

EULEX - Kosovo: szakmai gyakorlat jelentkezési lap

EULEX - Kosovo: szakmai gyakorlat progpram

UNHCR Budapest 

  Külügyi és Külgazdasági Intézet (Határidő: 2017. február 26.)

Campus Mundi pályázati felhívás

  Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

Gyakornoki program a Morphonál

 Budapesti Főpolgármesteri Hivatal 

 Európai Választási Szakértők Egyesülete (hahtáridő: 2017. február 8)

Amerikai Nagykövetség - Statement of interest

Amerikai Nagykövetség  - Application form

Wilson Center History and Public Policy Program felhívása a tavaszi, ösztöndíj nélküli gyakornoki programra (határidő: 2016. november 6.!)

Afrika Expo és Vásár (Határidő: 2016. október 20.)

Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlati program (tájékoztató előadás: szeptember 13. 13:40, C épület nagyelőadó. Jelentkezési határidő: szeptember 30.)

UNHCR Budapest (Határidő: 2016. augusztus 17.!)

 EULEX-Kosovo gyakornoki felhívás: jelentkezési határidő: 2016. július 8. 17:00

 EULEX-Kosovo gyakornoki felhívás (jelentkezési lap) 

EULEX-Kosovo gyakornoki felhívás (rules and procedures)

 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM); határidő: 2016. július 1.

 Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - AEEA

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - ESTH Hub

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Facility Maintenance Section

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Financial Management Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - General Services Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Public Affairs Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Political and Economic Section

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Protocol Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Commercial Service

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Regional Security Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Human Resources Office

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Statement of interest

Amerikai Nagykövetség (határidő: 2016. május 23!) - Application form

Global Citizen Program - AIESEC

 Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt - InnoTrade program

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt

 Kreatív Európa Nonprofit Kft. 

 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) (Határidő: 2016. február 22.)

 Külügyi és Külgazdasági Intézet (Határidő: 2016. február 19.)

Osztrák Nagykövetség

 Magyar- Francia Kereskedelmi és Iparkamara

Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központ  

 HAND Szövetség - gyakornoki felhívás 

 Cold War History Research Center, BCE 

ENSZ szervezetek képviselete Budapesten (MENSZT)

Career opportunities at the UN

 Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) 

 Danube Institute

 Kultúrafrika Alapítvány - IV. Afrika Expo

 Project for Democratic Union (PDU)

 

UNHCR Budapest
UNHCR, Budapest (DMU)
International Organization for Migration (0426!!)
BCE (kutatási asszisztens)
Cold War History Research Center, BCE
HAESF Internship
Külügyminisztérium (tájékoztató)
International Organization for Migration,Budapest (2013. február)
Fulbright internship (+ application form)
Antall József Tudásközpont, BCE (2013. szept.)
Kultúrpont
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
PocketGuide (2012/13)
BCE, Kommunikációs Iroda
Magyar Református Egyház, Zsinati Hivatal, Külügyi Iroda, 2013/14
UNHCR Global Service Center (Bp)
Ökopolisz Alapítvány
Republikon Intézet
Tom Lantos Intézet (ENHU)
Méltányosság Politikaelemző Központ (politikai elemző és sales-marketing)
Cold War History Center, Bp
cafebabel.com
Magyar Külügyi Intézet
Inventio Consulting (felhívás)
Traineeships (page 1page 2), Council of the EU
BCE Nemzetközi Iroda
BCE Hidegháborús Kutatóközpont
MTA Kisebbségkutató
Külügyminisztérium
Európai Bizottság mo-i képviselete
Euractiv
Külügyminisztérium, EUvonal
Political Capital
 
Antall József Tudásközpont (2013. febr. 24.)
EBESZ, Prága (13. 02.12.)
EBESZ (Bécs, 2013. jan. 31.)
CEU, Center for Media and Communication Studies (2013. jan. 21.)


 ENSZ gyakornoki felhívás (Határidők: 2015. június 10., szeptember 15. és október 1.)

Európai Választási Szakértők Egyesülete (2013. jan. 31.)

 IOM, Budapest (2013): PDIU és OPS-int
EBESZ/OSCE (Bécs, 3 hónap), Nov 12
IOM, Budapest 2 (szept. 20.)
IOM, Budapest (szept. 20.)
NATO (HQ) internship (april 30, 2012)
US Embassy, Budapest (határidő: 12.10.)
Erasmus szakmai gyakorlat (2012/13)
Internship in U.S. Foreign Policy and Cultural Exchange (09.16.)
MTI, angol nyelvű szerkesztőség (azonnal)
US embassy, Budapest (határidő: 0530): gyakornoki pozíciók (3x), jelentkezési lap, statement of interest
NATO internship (05.20.)
ITDH, Budapest és regionális kp-ok
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | Határon Átnyúló Területi Közigazgatási | Kapcsolatok Osztálya (okt. 18.)
DemNet (okt. 18.)
Amnesty International, allas (szept. 17.)
Kitekintő (2010. augusztus 15.)
Primatus Ecofinance, Brüsszel (március 12.)
ESZA nKFT (március 10.)
Magyar Távirati Iroda (február 19.)
Republikon Intézet (február 5.)
Swedish Trade Council, Budapest (dec. 6.)
Wave Solutions, UniCredit Group (ősz)
Balassi Intézet (okt. 15.)
Internship, Garrison (okt. 12.)
MEH, Kül-, Biztonságpolitikai | Szakállamtitkárság (szept. 22.)
MTA, Világgazdasági Kutatóintézet | (2009.08.15.)
IFRC, Budapest (2009.07.30.)
NATO, nyári gyakorlat
EC, Europe Direct Contact Centre (2009 nyár)
BCE pályázat, Erasmus, külföldi szakmai gy.
IRMinisztérium, nyári gyakorlat (2009.07.08.)
BostonConsultingGroup (2009.05.25.)
Kitekintő (2009. március 5.)
EurActiv (2009. január)
Pro Régió (2008. október)
Innocare, projektasszisztens (2008. október)
Innocare, szakmai gyakornok (2008. október)
MTA Kisebbségkutató (2008. október)
Európai Parlamenti Szemle (2008. szeptember)
The Garrison Group (2008. szeptember)
Pro Regio (2008. május)
Budapest Airport (2008. július 1.)
Gyakornok, ESZA Kht.
(2008. február 1.)
Innocare (2008. május 29.)
Gyakornok, Magyar Külügyi Intézet
(2008. január 16.)
Pest Megyei Európai Információs Pont
(2008. március 25.)
Trainee Vacancy at the ICDT
(2008. január 14.)

EU elnökség kapcsán aktuális lehetőségek

Swedish Trade (12.06.)
Service économique, Ambassade de France
Amnesty International, Budapest (10.18.)
Külügyminisztérium, EU elnökség, 2011

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255