Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Záróvizsga protokoll (alapképzés, BA)

Záróvizsga napok: 2017. június

 • A vizsgaidőpontokat a hallgatók feltétlenül hagyják szabadon, a vizsgabeosztást (vagyis hogy melyik hallgató melyik napon és napszakban vizsgázik) kb. egy héttel a vizsgák előtt tudjuk csak közzétenni az intézeti honlapon.
 • Egy adott vizsganapon több bizottság előtt zajlik majd a vizsga, délelőtt és délután. A hallgatók beosztásánál arra törekszünk, hogy a hallgató olyan bizottság előtt záróvizsgázzon, ahol egy tagként jelen van a szakszeminárium-vezetője is.
 • A hallgatók pontos beosztása és a vizsgázók sorrendje a vizsga napján a C.503-as intézeti titkársági szoba melletti hirdetőtáblán lesz megtekinthető, és azoknak a szobáknak az ajtajára is ki lesz függesztve, ahol a bizottságok vizsgáztatnak.
 • A vizsgázók sorrendjén a hallgatók nem változtathatnak, a bizottság is csak kivételes esetben módosíthatja azt.

A záróvizsga két részből áll:

 1. Szóbeli komplexvizsga:
  • a hallgató egy tételt húz, majd rövid felkészülési idő alatt a témáról – az egyes alkérdések alapján – részletes vázlatot készít. Amikor sorra kerül, vázlatát a bizottságnak odaadja.
  • a bizottság tagjai a vázlat alapján kérdéseket tesznek fel, ezekre rövid, lényegre törő válaszokat várunk.
  • A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10–12 perc.
 2. Szakdolgozatvédés: erre csak akkor kerülhet sor, ha sikeres volt a komplex vizsga.
  • A hallgatók nem tartanak power point-os prezentációt, de a bizottság kérheti a hallgatót, hogy a védés kezdetén röviden (néhány mondatban) ismertesse szakdolgozatának tartalmát.
  • A védés során a bizottság akár a bíráló által feltett kérdéseket, akár más, a szakdolgozat témakörével kapcsolatos kérdéseket is feltehet a vizsgázónak.
  • A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10 perc.
  • Miután az utolsóként beosztott hallgató is befejezte a vizsgát, a bizottság összesíti az eredményeket, ezeket aztán szóban ki is hirdeti.
  • A jegyzőkönyvek alapján a várható diplomaminősítés kiszámítását nem a bizottság végzi, hanem a tanulmányi előadók, így azt a hallgatók a záróvizsga napján nem tudják meg a bizottság tagjaitól.

A záróvizsgával kapcsolatos további kérdését a zarovizsga@diplomacia.hu címen jelezze.

Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánunk!

Nemzetközi Tanulmányok Intézet

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255