Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Záróvizsga protokoll (mesterképzés, MA)

Záróvizsga napok: 2017. június

 • A vizsgaidőpontokat a hallgatók feltétlenül hagyják szabadon, a vizsgabeosztást (vagyis hogy melyik hallgató melyik napon vizsgázik) kb. egy héttel a vizsgák előtt tesszük közzé az intézeti honlapon.
 • A záróvizsga reggel a regisztrációval veszi kezdetét. A regisztráció az intézeti titkársági szobában (C.503) zajlik 08.00 és 08.30 között. Ha egy hallgató a vizsga kezdetéig (08.45) nem regisztrál, az aznap vizsgázók névsorából töröljük. A regisztráció alapján a hallgatók adott sorrendben, meghatározott időpontokban jelennek meg egy-egy munkaszobában, hogy a vizsga egyes szakaszait teljesítsék.
 • A hallgatók pontos beosztása és a vizsgázók sorrendje a C.503-as intézeti titkársági szoba melletti hirdetőtáblán tekinthető meg, és azoknak a szobáknak az ajtajára is kifüggesztjük, ahol a bizottságok vizsgáztatnak. A sorrenden a hallgatók nem változtathatnak, a bizottságok is csak kivételes esetben módosíthatják azt.
 • A záróvizsga két részből áll: az első a délelőtti szóbeli komplexvizsga-szakasz (A), a második pedig a délutáni diplomavédési szakasz (B).

A. Szóbeli komplexvizsga délelőtt (08.00–13.00)

 • Négy (egyenként háromfős) bizottság előtt tesznek a hallgatók vizsgát az alábbi témakörökből (a négy témakör mindegyikénél 12 kérdésből kell tételt húzni):
  1. nemzetközi jog (12 kérdés Nemzetközi jog a gyakorlatban c. tárgyból)
  2. nemzetközi politikaelmélet (12 kérdés a Nemzetközi politika elmélete c. tárgyból)
  3. történeti és regionális–civilizációs kérdéskörök
   • a 12 kérdés közül 7 a Magyar külpolitika c. tárgyból, 5 pedig a Regionális–civilizációs tanulmányok c. tárgyból lesz, pontosabban utóbbi esetében abból a tárgyból, amit a hallgató ténylegesen teljesített (Afrika-tanulmányok vagy Latin-Amerika tanulmányok vagy Szovjet–orosz tanulmányok vagy USA-tanulmányok)
   • azok a hallgatók, akiknek még nem volt kötelező a Regionális–civilizációs tanulmányok c. tárgy (a szakot 2010-ben vagy azelőtt kezdők), 12 kérdés lesz Magyar külpolitika c. tárgyból.
  4. regionális világgazdaságtan és európai integrációs kérdéskörök
   • a 12 kérdés közül 6 a Regionális világgazdaságtan c. tárgyból, 6 pedig a Nemzeti Európa-politikák c. tárgyból lesz
 • A hallgató egy tételt húz, rövid felkészülési idő alatt a témáról részletes vázlatot készít, és amikor sorra kerül, vázlatát a Bizottságnak odaadja. A Bizottság tagjai – de elsősorban az ún. kérdező-tanár – a vázlat alapján kérdéseket tesznek fel, ezekre rövid, lényegre törő válaszokat várunk. A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10–12 perc.

B. Diplomavédés délután (14.00–15.30)

 • Az ebédszünetet követően délután folytatódik a vizsga a diplomavédéssel.
 • Eddigre közzétesszük, hogy kinek sikerült a délelőtti szóbeli komplexvizsga. A védésre bocsátáshoz az szükséges, hogy a délelőtti szóbeli komplex vizsgaszakasz mindegyikét sikeresen teljesítse a hallgató. Tehát ha a vizsgázó a négy kérdéskör bármelyikéből elégtelen érdemjegyet szerez, akkor diplomavédésre nem bocsátható, záróvizsgája pedig sikertelen lesz.
 • A hallgatók beosztásánál arra törekszünk, hogy a hallgató olyan bizottság előtt záróvizsgázzon, ahol egy tagként jelen van a szakszeminárium-vezetője vagy szakdolgozatának bírálója is.
 • A hallgatók a diplomavédés során nem tartanak számítógépes prezentációt szakdolgozatukról, de a Bizottság kérheti a vizsgázót, hogy a védés kezdetén röviden (néhány mondatban) ismertesse szakdolgozatának tartalmát.
 • A védés során a Bizottság akár a bíráló által feltett kérdéseket, akár más, a szakdolgozat témakörével kapcsolatos kérdéseket is feltehet a vizsgázónak.
 • A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10 perc.
 • Miután az utolsóként beosztott hallgató is befejezte a vizsgát, a Bizottság összesíti az eredményeket, ezeket aztán szóban ki is hirdeti.
 • A jegyzőkönyvek alapján a várható diplomaminősítés kiszámítását nem a bizottság végzi, hanem a tanulmányi előadók, így azt a hallgatók a záróvizsga napján nem tudják meg a Bizottság tagjaitól.

A záróvizsgával kapcsolatos további kérdéseit kérjük, hogy a zarovizsga@diplomacia.hu címen jelezze.

Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánunk!

Nemzetközi Tanulmányok Intézet

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255