Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Magyar külpolitika

A hallgatók ismereteket szereznek a 20. századi magyar külpolitika legfontosabb lépéseinek okairól, az ezeketbefolyásoló összefüggésekről, és azok nemzetközi hátteréről. Megismerik a magyar diplomácia személyiösszetételét és szerepét, döntéshozatali mechanizmusait. Továbbá megismerkednek a napjaink magyarkülpolitikája előtt álló feladatokkal és kihívásokkal.

2019/2020 tanév, II. szemeszter

A tantárgy kódja:7NK40NBK06M
A tanóra száma:2x90 perc előadás
Kreditérték:6
Az oktatás nyelve:magyar
A tantárgy típusa:
Időpontja:hétfő 15:30-18:50
Helye:C. 102.

Tárgyfelelős:

dr. Békés Csaba»
Oktató:Kelemen Zoltán»

Letölthető dokumentumok: (bejelentkezésre szükség lehet):

dokumentum megnevezéseméretetípusa
Tantárgyi adatlap154 KBPDF dokumentum

© 2020 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255