Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A kilencvenes évek elejétől kezdve a civilizáció (és a vele rokon kultúra) kategóriái sűrűn előfordulnak a nemzetközi rendszerrel foglalkozó diszciplinákban. A globalizáció ellenreakciójaként mind több civilizáció hangsúlyozza elkülönülését a nyugati civilizációtól. A tárgy a civilizációk elemzési rendszerébe kívánja bevezetni a hallgatókat, bemutatván a civilizáció (és a kultúra) fogalmait, elemezvén azon teoretikusok elméleti munkásságát, akik a civilizáció kategóriája segítségével modellezték a történelmi fejlődést, s rámutatni az egyes és a többes számú civilizáció-értelmezés eltéréseire, a globális- vagy világcivilizáció vitatott kategóriáira.

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, civilizációk mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi kapcsolatok szak szak, civilizációk mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

1x75 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2024 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255