Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Európai civilizáció - európai modernitás

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A tantárgy célja, hogy bevezetést adjon az európai civilizációtörténet fontosabb korszakaiba. A kurzus az európai kultúra és társadalom történetének 19.század előtti korszakait vizsgálja. Ennek keretében foglalkozik az „európaiság”, az európai társadalomfejlődés sajátos vonásaival, bemutatja az európai civilizáció alapelemeit – zsidó és keresztény vallás, antik kultúra és a helyi törzsi-népi hagyományok -, majd tárgyalja „Európa születésének” kora középkori folyamatát. Megismertet a „nagy középkor” kultúrájával, s az európai civilizációtörténet perspektivájába helyezve bemutatja a 20.századi történetirás középkor-szemléletének új vonásait. A kurzus egyrészt általános műveltségi ismeretanyagot akar bőviteni és elmélyiteni, másrészt a hallgatók történetszemléletének alakitására fejlesztésére törekszik. A kurzus a 12.századi Nyugat-Európa kultúrtörténetének bemutatásával zárul. Folytatását az „Európai civilizációtörténet 2. – 13-18.század” cimű tantárgy jelenti.

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, alapképzés, 1. év, 1. félév, választható
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, alapképzés, 2. év, 1. félév, választható
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, alapképzés, 3. év, 1. félév, választható
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, szaktárgy, 4. év, 1. félév, választható
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, szaktárgy, 5. év, 1. félév, választható

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

2x75 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2023 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255