Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Az európai integráció története

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A tantárgy az Európa-tanulmányok egyik alapozó tantárgya. Az európai integráció eszme- és politikatörténetét tekinti át a második világháború utáni évektől, lényegében az első jelentős integrációs szervezet, a Montánunió megalakulásától napjainkig. Bemutatja a római szerződések megkötését, az Európai Gazdasági Közösség és az Euratom indulását, De Gaulle elnök hatását az integráció sorsának alakulására, elemzi a bővítések történetét és a közös politikák kialakulását. Az Egységes európai okmány és a maastrichti szerződés alapján kibontakozó pénzügyi unió és a közös kül- és biztonsági politika kialakulásán keresztül eljut a kurzus a nizzai szerződésig és az európai unió legújabb fejleményeinek bemutatásáig. Az előadás törekszik arra is, hogy felvillantsa az integráció történetében kiemelkedő politikusok szerepét és pályáját.

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

 • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, Európa főszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi kapcsolatok szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Szociológia szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Politológus közgazdász szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Szociológus közgazdász szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitikus közgazdász szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Közgazdaságtudományi Kar, Közgasági szakos közgazdasági tanári szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy szakok szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Gazdálkodási Kar, Gazdálkodás szakos közgazdasági tanári szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező
 • Gazdálkodási Kar, Gazdálkodási szak szak, Európa mellékszakirány, 4. év, 1. félév, kötelező

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

1x75 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2019 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255