Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Nemzetközi kapcsolatok története

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A tárgy a 19. és 20. század legfontosabb diplomáciatörténeti eseményeit tekinti át az 1815-ös bécsi kongresszustól napjainkig, különös tekintettel a nemzetállamok kialakulására, az első világháborúhoz vezető nagyhatalmi érdekkülönbségekre és a versaillesi békerendszerre, a két világháború közötti nemzetközi rendszer sajátosságaira, a második világháborút lezáró békerendszerig. Az Európa centrizmus elkerülése végett a tárgy áttekinti az Egyesült Államok szerepét a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, valamint az ázsiai és afrikai országok helyét a diplomáciában, különös tekintettel a gyarmati rendszer létrejöttére és változásaira a második világháború befejezéséig. A tárgynak nem kizárólag az eseménytörténet tárgyalása a célja, hanem a diplomáciatörténet kulturális, társadalmi, vallási és eszmetörténeti összefüggéseinek hangsúlyozása is.

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, alapképzés, 3. év, 1. félév, kötelező
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szak szak, alapképzés, 4. év, 1. félév, kötelező
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi kapcsolatok szak szak, szaktárgy, 3. év, 1. félév, kötelező
  • Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi kapcsolatok szak szak, szaktárgy, 4. év, 1. félév, kötelező
  • Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi kapcsolatok szak szak, szaktárgy, 3. év, 1. félév, kötelező

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

2x75 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2024 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255