Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Újkori egyetemes történet

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A tantárgy célja, hogy bevezetést adjon a kora újkori, újkori történelem fontosabb fejezeteibe. A kurzus az 1500 utáni Európa történetét tekinti át, egyes esetekben kitérve az Európán kívüli világ fontosabb kérdéseire is. A tantárgy szemléletét a gazdaság- és társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, illetve az esemény- és politikatörténeti szempontok összekapcsolása, együttes alkalmazása jellemzi. A kurzus arra törekszik, hogy széles alapozó ismereteket nyújtson a nemzetközi tanulmányok szakon későbbiekben oktatott történeti tantárgyak számára. Ennek megfelelően nagy hangsúllyal vizsgálja a kora újkori történelem egyes mozzanatait és a 19. századi ország történeteket, ezáltal kísérelve meg hátteret biztosítani a diplomáciatörténeti tárgyak felsőbb évfolyamokon sorra kerülő oktatásához.

Tantárgy felelős oktató

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

  • szak, alapképzés, 1. év, 1. félév, kötelező

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

2x90 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2023 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255