Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakdiplomáciák

A tantárgy oktatási célja és rövid tartalma

A tantárgy célja betekintést nyújtani a szakdiplomáciák világába a szakterületek hazai kiváló képviselőinek tolmácsolásában. Az előadásokon a hallgatók megismerkedhetnek a szakdiplomáciák különböző területeivel, mint a kulturális, biztonsági, oktatási, gazdasági, média-, parlamenti, sport- és nyilvános diplomácia világával: nemzetközi kapcsolatrendszerével, feladataikkal, eszköztáraikkal, intézményi hátterével. A nemzetközi kapcsolatépítés széles területeinek feltárásával az egyes szakdiplomáciai ágak tartalmi mibenléte, nemzetközileg elfogadott szabályai, eszközei, célkitűzései, az ott folyó tevékenység technikái, a szakosított diplomaták sajátos feladatai kerülnek bemutatásra. A tárgy - a korábban elsajátított nemzetközi jog és diplomáciatörténet tudásanyagra építve - alapismereteket kíván nyújtani a 21. századra felértékelődött hagyományos és új típusú szakmai diplomáciák szerepéről.

Tantárgy felelős oktató

A tantárgy oktatója

A tantárgy jellege

  • szak, , 2. év, 1. félév, kötelező

A tantárgy oktatási formája, heti idősáv

1x80 perc előadás

Kurzus ebben a félében

Ebben a félévben ebből a tárgyból nem indul kurzus.

© 2024 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255