Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Nemzetközi tanulmányok szak

Az egyetemi szinti nemzetközi tanulmányok alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett általános mûveltség, társadalomtudományi elméleti alapok és magas szinti idegennyelv-tudás mellett a külügyek, a külkapcsolatok valamennyi területén (diplomácia, nemzetközi gazdasági, kulturális, tudományos, biztonság- és védelempolitikai, sport, környezetvédelmi kapcsolatok, kommunikáció) megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

A szak célja olyan multidiszciplináris tudással felvértezett szakemberek képzése, akik széles köri történeti ismeretekkel, megalapozott elméleti felkészültséggel rendelkeznek a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben, járatosak az euroatlanti integrációs folyamat különböző területein, tájékozottak az Európán kívüli régiók sajátosságaiban is, eligazodnak a nemzetközi szervezetek világában, képesek idegen nyelven is tárgyalni, megfelelően képviselni és érvényesíteni Magyarország érdekeit a nemzetközi kapcsolatokban, különös tekintettel Magyarország részvételére az euroatlanti integrációs folyamatokban.

A nemzetközi tanulmányok szakon megszerzett komplex tudással minisztériumokban, kormányzati szerveknél, állami- és magántársaságoknál, nemzetközi szervezeteknél, európai integrációs intézményekben, tömegtájékoztatással, hírközléssel foglalkozó intézményekben illetve különböző egyéb, nemzetközi kapcsolatokat bonyolító intézményekben lehet elhelyezkedni.

A képzés két fokozatú: a társadalomtudományi alapozó képzés után kerül sor a külügyi szakképzésre. Két főszakirány felvételére nyílik lehetőség: egyik a Diplomáciai, másik az Európa. A képzési idő 10 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges hallgatói teljesítmény 300 tanulmányi pont (kredit).

Az egyetem elvégzése után a hallgatók "okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő" diplomát kapnak.

A felvétel közvetlenül a szakra történik.

A képzés három fő tanulmányi területre oszlik:

 1. Az értelmiségi léthez szükséges széles, átfogó ismeretek. Ide tartoznak a következő társadalomtudományi ismeretek: szociológia, filozófia, gazdaság- és társadalomtörténet, pszichológia, továbbá az idegen nyelvek.
 2. Módszertani ismeretek: matematika, statisztika, informatika, társadalomkutatás metodológiája, logika, forráselemzés.
 3. A külügyi szakképzéshez kapcsolódó ismeretek
  • történelem (nemzetközi kapcsolatok története, Kelet-Közép-Európa története, a magyar külpolitika története, az európai integráció története, kultúra- és vallástörténet stb.)
  • jog (nemzetközi jog, diplomáciai és konzuli jog, összehasonlító államjog, nemzetközi magánjog, nemzetközi szervezetek, EU-jog stb.)
  • politikatudomány (nemzetközi politika elmélete, külpolitikai döntéshozatal, biztonságpolitika, aktuális nemzetközi kérdések, magyar kül- és biztonságpolitika stb.)
  • közgazdaságtan (nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi politikai gazdaságtan, nemzetközi pénzügyek, az integráció gazdaságtana, nemzetközi kereskedelempolitikák stb.)
  • civilizációs- és regionális tanulmányok (civilizációk, kultúrák, nemzetközi rendszer, európai civilizáció, Európai Unió, Kelet-Közép-Európa, Kelet- és Délkelet-Európa, szovjet-orosz tanulmányok, Észak-Amerika, Latin-Amerika, iszlám világ, Fekete-Afrika, Kína, Kelet- és Délkelet-Ázsia)
  • gyakorlati, készségfejlesztő ismeretek (diplomáciai protokoll, a diplomácia gyakorlati kérdései, nemzetközi tárgyalástechnika, esettanulmányok, kommunikáció stb.)
  • külügyi szaknyelv, illetve a szaktárgyak oktatása részben idegen nyelven. A diploma megszerzésének feltétele
  • angol és egy további idegen nyelvből felsőfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga (amelyek közül legalább az egyik szakmai anyaggal - külügyi szaknyelv - bővített), vagy
  • egy idegen nyelvből általános felsőfokú C típusú és két további idegen nyelvből szakmai anyaggal - külügyi szaknyelv - bővített középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga, amelyek közül az egyik az angol nyelv

© 2023 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255