Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat

Az Intézet
Titkárság
Képzési programok
Oktatók
 
HÖK
Linkek

Bejelentkezés

Belépés
regisztráció | elfelejtette?

VI. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny

2015/2016 TANÉV TANULMÁNYI ÜGYEK ERASMUS HASZNOS
A tanév időbeosztása
Órarend
Termek, épületek
Intézeti Titkárság
Tanulmányi Osztály
Szabályzatok
Tantárgyelfogadás
Tudnivalók a vizsgákról
Jelentkezés vizsgákra
Hivatkozások használata
Hogyan írjunk recenziót?
Nyelvtanulás, nyelvvizsga
 
ALAPKÉPZÉS


BA PROGRAM IN ENGLISH


MESTERKÉPZÉS


MA PROGRAM IN ENGLISH

Intézeti hirdetmények
2015.08.28. Kedves Hallgatóink! Értesítjük Önöket, hogy a méltányossági engedéllyel rendelkezők és Erasmus képzésen résztvevők számára a vizsgákat 2015. szeptember 14.-25. között fogjuk megtartani. A vizsgaidőpontokat a diplomacia.hu oldalon találják majd meg, és itt történik a vizsgára jelentkezés is! Sikeres készülést kívánunk! NTI Titkárság
 
Rendezvények

2015.11.30.
Marginalitások: peremvidékek, peremhelyzetek konferencia A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézetének politika- társadalom- és művelődéstörténeti konferenciája. A konferencia perem és centrum keletkezési folyamatának, egymáshoz való viszonyának, a kettő közötti kölcsönhatásoknak és átjárási lehetőségeknek horizontális és vertikális irányú (avagy földrajzi, geopolitikai, szociológiai, gazdaságtörténeti, néprajzi megközelítésű) vizsgálatát kívánja elvégezni az elhangzásra kerülő előadások alapján. Várjuk azon oktatók, kutatók, PhD-hallgatók jelentkezését, akik 25-30 perces előadások formájában fejtenék ki gondolataikat, mutatnák be kutatási eredményeiket a megjelölt kérdésekkel (vagy a téma bármilyen más aspektusával) kapcsolatban. Lehetséges témakörök (a teljesség igénye nélkül): 1. Kölcsönhatások, cserefolyamatok centrális és peremterületek között. 2. A marginalitás kultúrája, normarendszere (izolált, vagy izolációra törekvő vallási és etnikai közösségeken, nonkonformista szubkulturális csoportokon, stb. belül). 3. Kivonulás, vagy hódítás: marginális politikai, vallási csoportok és a többségi társadalom. 4. Dadogók, némák: az `idegen`, `barbár` kulturális, etnocentrikus toposzai. Az identitás- és ellenségkép-képzés mechanizmusának kapcsolódási pontjai. 5. Nemzeti, etnikai kisebbségek. Nemzetállam-projektek. 6. A különböző életkori szakaszokhoz, foglalkozásokhoz, az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos felfogásokhoz kötődő átmeneti és beavatási rítusok. 7. Özvegyek, cselédlányok, szajhák, boszorkányok: nők a társadalom peremén. 8. Asszimiláció, szegregáció, szeparáció. 9. Menekültek, bevándorlók, `idegenpolitikák`. Külön szekció foglalkozik a konferencia fő témájának a mai iskolai történelemtanítás közegében való megjelenésével, az ezzel kapcsolatos módszertani, didaktikai kérdésekkel. Ebben a tekintetben az alábbi témákban várjuk az előadásokat: 1. Társadalmi integrációs folyamatok és a történelemtanítás módszertana 2. Etnikai, vallási, társadalmi, szociális peremkultúrák, szubkultúrák a történelemtanításban 3. Az identitásépítés és ellenségkép-képzés eszközei, mechanizmusai a múlt és jelen történelemtanításában A részvételi szándékot 2015. november 30-ig lehet jelezni az events#f0f0fffiendfinder.info, vagy a szogyo#f0f0ffnyf.hu címen. A jelentkezéshez mellékelendő a tervezett előadás címe és (szóközök nélkül) 800-2000 karakter terjedelmű összefoglalója. Részvételi díj: 3000 Ft. Az összeget azt követően kell befizetni, hogy értesítést kaptak jelentkezésük elfogadásáról (legkésőbb 2016. január 20-ig.) A számlaszámot is ekkor fogjuk majd közölni. A konferencia előadásai a tervek szerint elektronikus kiadvány formájában publikálásra kerülnek. Kapcsolat: Szoboszlay György Cs. főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Főiskola (szogyo#f0f0ffnyf.hu)

»
Egyéb hirdetmények
2015.04.14. Jelentkezési felhívás / Call for application: Two-year Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES) MIREES is a joint program offered by the University of Bologna, Italy, together with the Vytautas Magnus University at Kaunas, Lithuania, the Corvinus University of Budapest, Hungary, and the St. Petersburg State University, Russia. The program is taught entirely in English (120 ECTS). The curriculum offers interdisciplinary, in-depth knowledge of post-socialist countries in transition, new EU member states, and new East-European neighbouring countries. Students develop language skills by learning one Eastern European language (3 levels of Russian, Bosnian-Croatian-Serbian, Bulgarian, Lithuanian, Slovak; Hungarian is available in the second year)....
 
[összes »]
Hallgatói üzenőtábla

Rendezvények

© 2015 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255